OC Gastrodom 2nd / 221

SPACE AREA in m² EQUIPMENT LODGER
221 42 PhDr. Anežka Čižmárová - Inštitút vzdelávania
SPACE FLOOR AREA in m²
221 2nd 42
LODGER
PhDr. Anežka Čižmárová - Inštitút vzdelávania