OC Gastrodom 2nd / 222

SPACE AREA in m² EQUIPMENT LODGER
222 45 PhDr. Anežka Čižmárová - Inštitút vzdelávania
SPACE FLOOR AREA in m²
222 2nd 45
LODGER
PhDr. Anežka Čižmárová - Inštitút vzdelávania