OC Gastrodom 2. / 221

PRIESTOR PLOCHA v m² VYBAVENIE NÁJOMCA
221 42 žalúzie, kuchynka PhDr. Anežka Čižmárová - Inštitút vzdelávania
PRIESTOR POSCHODIE PLOCHA v m²
221 2. 42
VYBAVENIE
žalúzie, kuchynka
NÁJOMCA
PhDr. Anežka Čižmárová - Inštitút vzdelávania