OC Gastrodom 2. / 203

PRIESTOR PLOCHA v m² VYBAVENIE NÁJOMCA
203 17.55 Klimatizácia, žalúzie, umývadlo IM Holding, a. s.
PRIESTOR POSCHODIE PLOCHA v m²
203 2. 17.55
VYBAVENIE
Klimatizácia, žalúzie, umývadlo
NÁJOMCA
IM Holding, a. s.