OC Gastrodom 2. / 214

PRIESTOR PLOCHA v m² VYBAVENIE NÁJOMCA
214 19,46 klimatizácia, umývadlo, žalúzie, plávajúca podlaha WhitePress s.r.o.
PRIESTOR POSCHODIE PLOCHA v m²
214 2. 19,46
VYBAVENIE
klimatizácia, umývadlo, žalúzie, plávajúca podlaha
NÁJOMCA
WhitePress s.r.o.