OC Gastrodom 2. / 204

PRIESTOR PLOCHA v m² VYBAVENIE NÁJOMCA
204 16,88 klimatizácia, žalúzie, umývadlo 1.východoslovenská OZV, s.r.o.
PRIESTOR POSCHODIE PLOCHA v m²
204 2. 16,88
VYBAVENIE
klimatizácia, žalúzie, umývadlo
NÁJOMCA
1.východoslovenská OZV, s.r.o.