Kontakt

PB Capital, a. s.
Mlynská č. 27, 040 01 Košice
tel.: +421 55 6837110

Správa majetku a údržby: 0903 249 030
Správa nájmov a energií: 0903 249 123
emailpbcapital@pbcapital.sk

IČO: 31 722 296
DIČ: 2020493662
IČ DPH: SK2020493662

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: SK46 0200 0000 0000 0040 3512

spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Košice, Oddiel Sa, Vložka číslo: 749/V