Polyfunkčný objekt Slovenská 6 / Prízemie

Polyfunkčný objekt Slovenská 6
OZNAČENIE
PLOCHA v m²

NÁJOMCA

Voľný na prenájom