Multipurpose objekt Slovenská 6 / Prízemie

Multipurpose objekt Slovenská 6
OZNAČENIE
AREA in m²

LODGER

Voľný na prenájom