OC Luník II 1. / 202

PRIESTOR PLOCHA v m² VYBAVENIE NÁJOMCA
202 78 Laminátová podlaha, obchodný priestor, kancelária, WC, umývadlo, chodba Ing. Jana Matyaseková
PRIESTOR POSCHODIE PLOCHA v m²
202 1. 78
VYBAVENIE
Laminátová podlaha, obchodný priestor, kancelária, WC, umývadlo, chodba
NÁJOMCA
Ing. Jana Matyaseková