OC Luník II 1. / 201

PRIESTOR PLOCHA v m² VYBAVENIE NÁJOMCA
201 24 Linoleum/koberec, stropný neón, samostatné WC, nové okná, dvere

Linda Grajzeľová

Linda Grajzeľová
PRIESTOR POSCHODIE PLOCHA v m²
201 1. 24
VYBAVENIE
Linoleum/koberec, stropný neón, samostatné WC, nové okná, dvere
NÁJOMCA
Linda Grajzeľová