OC Luník II / 1. medzipodlažie

OC Luník II
OZNAČENIE
PLOCHA v m²

NÁJOMCA

Voľný na prenájom