Polyfunkčný objekt Slovenská 6 / Poschodie

Polyfunkčný objekt Slovenská 6
OZNAČENIE
PLOCHA v m²

NÁJOMCA

Voľný na prenájom
Číslo Priestor / Nájomca Plocha Stav