OC Tyršovo nábrežie 1 / 006

PRIESTOR PLOCHA v m² VYBAVENIE NÁJOMCA
006 154.6 Priestor má približne polovične rozdelený obchod a sklad, všade je kazetový strop, vlastné 2 x WC, umyvárka, kancelária Zásobovanie zo zásobovacieho dvora, rampa, samostatný zadný vchod, , parkovacie miesto Internet Mall Slovakia s.r.o.
PRIESTOR POSCHODIE PLOCHA v m²
006 1 154.6
VYBAVENIE
Priestor má približne polovične rozdelený obchod a sklad, všade je kazetový strop, vlastné 2 x WC, umyvárka, kancelária Zásobovanie zo zásobovacieho dvora, rampa, samostatný zadný vchod, , parkovacie miesto
NÁJOMCA
Internet Mall Slovakia s.r.o.