OC Tyršovo nábrežie 1 / 004

PRIESTOR PLOCHA v m² VYBAVENIE NÁJOMCA
004 100 Novorekonštruovaný príjemný priestor v ktorom je v súčasnosti prevádzka kaviarne. Priestor je odvetravý, samostatné 2 x dámske toalety a 1 x pánske, 2 x sklad, toaleta pre personál, barový pult.

Kaviareň

Cafe No. 1, s.r.o.
PRIESTOR POSCHODIE PLOCHA v m²
004 1 100
VYBAVENIE
Novorekonštruovaný príjemný priestor v ktorom je v súčasnosti prevádzka kaviarne. Priestor je odvetravý, samostatné 2 x dámske toalety a 1 x pánske, 2 x sklad, toaleta pre personál, barový pult.
NÁJOMCA
Cafe No. 1, s.r.o.