OC Gastrodom

OC Gastrodom
Poschodie Priestorov K dispozícii
4. 1 0
3. 16 3
2. 27 2
1. medziposchodie 2 0
1. 15 0
Prízemie 9 0