OC Gastrodom

OC Gastrodom
Poschodie Priestorov K dispozícii
4. 1 0
3. 16 4
2. 27 5
1. medziposchodie 2 0
1. 15 2
Prízemie 11 1