OC Gastrodom 2. / 220

PRIESTOR PLOCHA v m² VYBAVENIE NÁJOMCA
220 40.92 žalúzie, kuchynka, 2 kancelárie, chodba, klimatizácie SMER - sociálna demokracia
PRIESTOR POSCHODIE PLOCHA v m²
220 2. 40.92
VYBAVENIE
žalúzie, kuchynka, 2 kancelárie, chodba, klimatizácie
NÁJOMCA
SMER - sociálna demokracia