Južná trieda 7 Prízemie / 102

SPACE AREA in m² EQUIPMENT LODGER
102 72

Slovak Telekom, a.s. - partner

MH plus s.r.o.
SPACE FLOOR AREA in m²
102 Prízemie 72
LODGER
MH plus s.r.o.