Južná trieda 7 Prízemie / 101

SPACE AREA in m² EQUIPMENT LODGER
101 202.7 LAHODA s.r.o. (prev. jedáleň)
SPACE FLOOR AREA in m²
101 Prízemie 202.7
LODGER
LAHODA s.r.o. (prev. jedáleň)