OC Kalinovská / 1. floor

OC Kalinovská
OZNAČENIE
AREA in m²

LODGER

Voľný na prenájom
Floor: 1. floor/1
Spaces: 2 / Available: 0
Number Space / Lodger Area State
001 VEGAS GAME CLUB s.r.o. 343 m²
002 Maryna Sheludko 32.23 m²