Multipurpose objekt Slovenská 6 / Poschodie

Multipurpose objekt Slovenská 6
OZNAČENIE
AREA in m²

LODGER

Voľný na prenájom
Number Space / Lodger Area State