Contact

PB Capital, a.s.
Mlynská č.27, 040 01 Košice, Slovakia
tel.: +421 55 6837110

Department of estate and maintenance: + 421 903 249 030
Separtment of rents and energy: +421 903 249 123
emailpbcapital@pbcapital.sk

IČO: 317 222 96
DIČ: 2020493662
VAT ID: SK2020493662

Bank: Všeobecná úverová banka, a.s.
Account number: 403512/0200

spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 749/V